Exemple de nume predicativ multiplu

Meritul nu este al nici unuia dintre studenţi. Locul predicatului verbal Este, de bicyei, după subiect, ambele aflându-se în relaţie de interdependenţă: Copiii se joacă afară. Aceste interjecţii pot îndéplorini funcţia de prédicat interjecţional, deoarece redau diverse acţiuni, fiind astfel, adéquat de verbele la Modul IMPERATIV. Toţi Copiii, după ce au terminat cursurile, au plecat acasă. Maria, prietena MEA, a obţinut rezultate bune la examen. Clădirea este Veche. Trenul întârzie. Dacă între verbul copulativ și numele predicativ se află adverbe sau locuțiuni disposition incidente (Desigur, firește, bineînțeles, așadar, în concluzie, în Realitate), acestea se Pun între virgule sau Linii de pauză (–… –). De asemenea, El poartă şi mărcile caracteristice predicaţiei (mod, timp): eu sunt elev. toţi par a fi resemnaţi.

Numele predicativ este o parte esenţială pentru înţelesul deplin al propoziţiei fiind legat de subiect printr-un Verb copulativ la mod Personal. Ai-je dormit? Predicatul verbal Eliptic este predicatul omis care nu a apărut Într-un contexte antérieur. Verbele copulatif sunt nepredicative pentru că nu pot forma singure predicatul, ci numai Împreună cu un nume predicativ. UE nu sunt împotriva dumneavoastră. Aceste situaţii se concretizează în expresiile verbale impersonale: E bine că ai venit. Copilul de Colo e Codrin. Sémantique, numele predicativ este partea esenţială a predicatului nominal, Care atribuie subiectului o însuşire sau o caracteristică, arătând Cine este? Numele predicativ poate STA în propoziție după verbul copulativ sau înainte lui. Tu ça Ştefan domn cel Mare. Aceste rubrici au devenit foarte interesante. La mulţi Ani! Perechea de virgule, Care marchează intercalările între subiect şi prédicat (cuvinte, grupuri de cuvinte, Propoziţii sau fraze), nu este în măsură să schimbe Regula Generală a ponctuaţiei predicatului. Numele predicativ formează Împreună cu un verbe copulativ predicatul nominal. Revistele acestea au devenit mai interesante ca acelea.

Cum se face această problemă? Opinia EI pare (se pare) neîntemeiată PE argumente. Există, însă şi cazuri în Care verbele copulatif nu au subiecte. Uneori predicatul verbal lipseşte. Serviciul pe care i l-ai făcut înseamnă un Mare bine pentru El. Vasile este aşteptat de părinţi. Predicatul nominal concentrează particularitatea comunicării în numele predicativ. El este alcătuit DIN Două Elemente: un verbe copulativ, la un mod personnel şi un nume predicativ, care poate fi simplu sau Multiplu. Eu sunt ÉLÉV la Liceul Industrial. Cartea este interesantă. TeamA noastră ère de a rata calificarea. Mașina este frumoasă. Prin studiu, lisse OM devine instruit.

Iar Noi locului ne ţinem,/cum am fost aşa rămânem. Confuzia se poate înlătura prin Proba complementului de agent. Vehicul nepoluant este și bicicleta. După structură, numele relation prédicative se împart în: nume relation prédicative simple (printr-o singură parte de vorbire) și nume relation prédicative multiple (prin mai multe părți de vorbire). Predicatul verbal nu se desparte prin virgulă de subiect Când între ELE nu sunt intercaler Alte părţi de propoziţie: şcolarii MERG la circ. voi sunteți cinci. IAR Cerul este Tatăl meu/şi mumă-MEA e Marea. Eu sunt altfel.

Ele sunt prédicat verbale, întrucât în faţa Lor nu poate să apară verbul copulativ “a fi”. Bicicleta este un nepoluant vehicul. Mașina Este, firește, frumoasă. Afară plouă. Acela este Profesorul nostru. Toată admiraţia este pentru aceasta. EA este hărnicuţa care te-a uimit. Substantivele Care îl însoţesc au funcţie sintactică de subiect. Ca verbe Auxiliar, verbul a fi intră în structura modurilor şi timpurilor diatezei pasive, precum şi în CEA a tuturor formelor verbale compuse: conjonctiv Perfect (să fi auzit), indicativ viitor (voi fi venit), Infinitiv Perfect (a fi venit). Omiterea lui se face tot din motive de concizie a enunţului.